Voordelig verzekeren op internet
Maar wel dicht bij huis

  Privacybeleid Voordeel Op Internet B.V.

  Introductie

  Het Privacybeleid betreft het verzamelen, gebruiken, opslaan en beschermen van je persoonsgegevens.

  Voordeel Op Internet voldoet volledig aan de nieuwe Europese privacywet Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), die op 25 mei 2018 is ingegaan.
  De verantwoordelijke AVG binnen Voordeel Op Internet is Jan Hein Lucas, tevens mede-eigenaar van Voordeel Op Internet.
  We voldoen op zodanige wijze aan de AVG dat we bezoekers aan onze websites niet om toestemming hoeven te vragen voor het opslaan van gegevens, niet voor opslag in de Voordeel Op Internet Database en ook niet voor opslag in cookies op je eigen computer.

  Door gebruik te maken van de websites van Voordeel Op Internet stem je uitdrukkelijk in met dit privacybeleid.

  Onderstaand vind je ons 'register van verwerkingsactiviteiten': een opsomming van de belangrijkste informatie over de verwerkingen van persoonsgegevens.

  Let op dat je het privacybeleid regelmatig leest, aangezien het privacybeleid aan wijzigingen onderhevig kan zijn. Het huidige privacybeleid is geldig vanaf 25 mei 2018.

  Definities

  Voordeel Op Internet: Voordeel Op Internet BV (ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 08184985 ).
  AVG: Algemene verordening gegevensbescherming, de Europese privacywet die op 25 mei 2018 is ingegaan.
  Verantwoordelijke AVG: Jan Hein Lucas.
  Website: voordeelopinternet.nl en informatieziektekosten.nl.
  Bezoeker: een niet-ingelogde bezoeker van een website.
  Lid: iemand die een geregistreerd account van Voordeel Op Internet heeft en als zodanig is ingelogd in een Voordeel Op Internet website.
  Actie: een gebeurtenis die door een bezoeker of lid geinitieerd wordt en afgehandeld dient te worden. Bijvoorbeeld het indienen van een offerte aanvraag, het doorgeven van een verhuizing.
  Afzender: een bezoeker of lid die een actie initieert.
  Ontvanger: een lid aan wie een actie is gericht en die de actie dient af te handelen.
  Reactie: een bericht dat door ontvanger cq afzender wordt verstuurd naar afzender cq ontvanger in kader van het afhandelen van de bijbehorende actie.
  Accountgegevens: alle gegevens van een lid, anders dan acties en reacties.
  Voordeel Op Internet Database: de database waarin alle accountgegevens van leden uit de Voordeel Op Internet website en (re)acties van alle bezoekers en leden uit alle websites worden opgeslagen.
  Voordeel Op Internet Messenger: een beveiligde webomgeving via welke bezoekers en leden toegang hebben tot alle acties waarin zij afzender of ontvanger zijn en acties kunnen afhandelen en reacties kunnen geven.

  Opslag en gebruik van persoonsgegevens

  We verzamelen gegevens die je zelf ingeeft via onze websites.
  Daarnaast verzamelen we (automatisch) gegevens die je niet zelf ingeeft: gegevens die te maken hebben met je navigatie (bijvoorbeeld welke pagina's je bezoekt) en gegevens die je apparaat naar ons toestuurt via welke je toegang hebt tot onze websites (zoals apparaatgegevens en je ip-adressen). Deze gegevens gebruiken we alleen om ons platform te verbeteren.

  Opslag van gegevens gebeurt met name in de Voordeel Op Internet Database. Slechts een beperkt aantal gegevens wordt opgeslagen in cookies.

  Acties

  Zodra een bezoeker een actie uitvoert worden (alleen) alle daarvoor van belang zijnde gegevens opgeslagen in de Voordeel Op Internet Database.
  Het betreffen altijd persoonlijke contactgegevens (bijvoorbeeld naam, postcode, telefoonnummer), vaak dienen ook extra gegevens ingevoerd te worden om afhandeling van de actie mogelijk te maken (bijvoorbeeld vraag, opmerking).

  Tevens wordt naar een eventuele ontvanger een e-mail verstuurd, met daarin een link via welke directe toegang mogelijk is tot Voordeel Op Internet Messenger, zodat de ontvanger weet wie de afzender is van de betreffende actie en met de afzender kan communiceren.
  Indien de afzender een bezoeker is, dan wordt ook naar de afzender een e-mail verstuurd, met daarin een link via welke directe toegang mogelijk is tot Voordeel Op Internet Messenger, zodat de afzender weet wie de ontvanger is van de betreffende actie en met de ontvanger kan communiceren.

  Welke gegevens een eventuele ontvanger kan inzien is afhankelijk van de aard van de afzender:
  Is de afzender een bezoeker, dan kunnen alle gegevens ingezien worden die de afzender zelf heeft opgegeven.
  Is de afzender een lid, dan kunnen alle gegevens ingezien worden die de afzender zelf heeft opgegeven, plus de naam en contactgegevens van de afzender.

  Vanzelfsprekend kan Voordeel Op Internet als beheerder alle (re)acties inzien.

  Accountgegevens

  Een lid kan zelf gegevens verstrekken om deze als defaults in formulieren in de website van Voordeel Op Internet te tonen.

  Vanzelfsprekend kan Voordeel Op Internet als beheerder alle accountgegevens inzien.

  Indien je een account hebt, dan zijn sommige persoonsgegevens verplicht en andere optioneel.

  Verplichte velden

  Bepaalde velden zijn verplicht omdat anders geen goede werking mogelijk is. Bijvoorbeeld e‑mailadres, voornaam, achternaam en postcodenummer.
  Andere velden zijn verplicht om unieke identificatie mogelijk te maken of om misbruik tegen te gaan. Bijvoorbeeld een kvk-nr.

  Wijzigen van gegevens

  Wijzigen door bezoeker

  Een bezoeker kan geen gegevens wijzigen aangezien het alleen tijdelijke gegevens betreffen die nodig zijn tijdens de afhandeling van een actie.
  Mocht de betreffende afzender andere informatie willen doorgeven aan de ontvanger, dan kan dit door het versturen van een reactie.

  Wijzigen door lid

  Een lid kan altijd alle accountgegevens uit zijn account wijzigen.

  Een lid kan geen (re)acties wijzigen: mocht een lid andere informatie willen doorgeven, dan kan dit door het versturen van een reactie.

  Verwijderen van gegevens

  Het verwijderen van (re)acties geschiedt volledig automatisch, 4 weken na creatie.

  Verwijderen account door lid

  Een lid kan zijn account laten verwijderen door het indien van een verzoek via het contactformulier (linkje rechtsboven in de website).

  Beveiligingsmaatregelen

  Alle informatie die jij invoert in onze website is veilig bij ons, wij doen niets met de informatie, anders dan waar het (heel duidelijk) voor bedoeld is.

  En als je gegevens wilt verwijderen, dan gebeurt dat ook.

  De enige voorwaarde voor het veilig kunnen deelnemen aan Voordeel Op Internet is dat jij een e-mailaccount hebt, dat jij als enige gebruikt. Of het moet zo zijn dat je bewust een account deelt met meer mensen.
  En dat je een wachtwoord gebruikt dat niemand anders kan weten of achterhalen.

  Technische beveiligingsmaatregelen

  De website is in technisch opzicht zwaar beveiligd, op vele mogelijke manieren:
  • Elk lid heeft een eigen account, via een e-mailadres en wachtwoord, dat alleen te creëren en te wijzigen is door het lid zelf.
   Vanzelfsprekend dien je zelf zorg te dragen voor een veilig wachtwoord, dat niemand kent en kan achterhalen, en het liefst zelfs een wachtwoord dat je alleen voor Voordeel Op Internet gebruikt.
  • Als een lid niet expliciet is ingelogd (bijvoorbeeld via een link uit een e-mail in plaats van via ingave e-mailadres en wachtwoord), dan wordt het account 15 minuten na het laatste gebruik automatisch uitgelogd.
   Desalniettemin moet je je apparaat natuurlijk nooit onbeheerd achterlaten: dus log na elke sessie uit, indien je je apparaat onbeheerd achterlaat of door meerdere mensen gebruikt wordt.
  • De servers, inclusief de databases, waarop Voordeel Op Internet draait zijn alleen toegankelijk voor de eigenaar, de hosting partner en het hosting bedrijf zelf.

  Organisatorische beveiligingsmaatregelen

  Voordeel Op Internet is een volledig geautomatiseerd concept.
  Er is dus niemand betrokken bij de operationele gang van zaken.
  Ook zijn er geen koppelingen met systemen van en worden er ook geen gegevens verzonden of welke andere wijze dan ook overgedragen aan andere personen of bedrijven.
  Met uitzondering van een paar cookies zijn alle gegevens opgeslagen in de Voordeel Op Internet Database en toegang daartoe is buiten de eigenaar en hosting partner alleen via de daarvoor gebouwde beveiligde webfuncties mogelijk.
  En om bezoekers en leden snel op de hoogte brengen van gebeurtenissen die voor hen van belang zijn worden er korte e-mails verstuurd, met daarin in feite alleen een link via welke snelle toegang tot Voordeel Op Internet Messenger mogelijk is.