Voordelig verzekeren op internet
Maar wel dicht bij huis

Wijzigingen ziektekostenverzekering zorgverzekering

Wijzigingen Basisverzekering

Wijzigingen Basisverzekering 2022

Per 1 januari 2022 verandert er niets in de basisverzekering: het verplicht eigen risico blijft ook in 2022 € 385,-.


Wijzigingen Basisverzekering 2016

Per 1 januari 2016 gaat het volgende veranderen in de basisverzekering:

 • Eigen risico; Het verplicht eigen risico gaat in 2015 omhoog naar € 385,- (dit was € 375,- in 2015) en geldt alleen voor de basisverzekering. Dit betekent dat iedereen van 18 jaar en ouder voor behandelingen uit de basisverzekering de eerste € 385,- zelf betaalt.


Wijzigingen Basisverzekering 2015

Per 1 januari 2015 gaat het volgende veranderen in de basisverzekering:

 • Eigen risico; Het verplicht eigen risico gaat in 2015 omhoog naar € 375,- (dit was € 360,- in 2014) en geldt alleen voor de basisverzekering. Dit betekent dat iedereen van 18 jaar en ouder voor behandelingen uit de basisverzekering de eerste € 375,- zelf betaalt.


Wijzigingen Basisverzekering 2014

Op Prinsjesdag maakte de regering haar plannen voor 2014 bekend. Ook in 2014 zijn er weer veranderingen in de Basisverzekering, maar de vergoedingen blijven voor een groot deel dezelfde. Per 1 januari 2014 gaat het volgende veranderen in de basisverzekering:

 • Eigen risico; Het verplicht eigen risico in 2013 is vastgesteld op € 360,- (dit was € 350,- in 2013) en geldt alleen voor de basisverzekering. Dit betekent dat iedereen van 18 jaar en ouder voor behandelingen uit de basisverzekering de eerste € 360,- zelf betaalt.
 • Vanaf 2014 komt het recht op maximaal 5 consulten bij een eerstelijnspsycholoog te vervallen, evenals de eigen bijdrage.
 • De huisarts krijgt een belangrijkere rol binnen de geestelijke gezondheidszorg. Hij of zij werkt als een soort 'poortwachter'. Kan de huisarts een patiënt met psychische problemen toch niet helpen, dan wordt de patiënt alsnog doorverwezen naar de geestelijke gezondheidszorg.


Wijzigingen Basisverzekering 2013

Per 1 januari 2013 gaat het volgende veranderen in de basisverzekering:

  • Eigen risico; Het verplicht eigen risico in 2013 is vastgesteld op € 350,- (dit was € 220,- in 2012) en geldt alleen voor de basisverzekering. Dit betekent dat iedereen van 18 jaar en ouder voor behandelingen uit de basisverzekering de eerste € 350,- zelf betaalt. Maar niet alle zorg valt onder uw verplicht eigen risico. In 2013 hoeft u geen eigen risico te betalen voor:
   • bezoek aan de huisarts;
   • verloskundige zorg;
   • kraamzorg;
   • hulpmiddelen in bruikleen;
   • nacontroles voor nier- of leverdonoren;
   • ketenzorg (hierbij stemmen verschillende zorgverleners uw behandeling af).
  • Redressiehelm; In 2013 wordt een redressiehelm niet meer vergoed vanuit de basisverzekering bij plagio- of brachycefalie zonder craniosynostose. In 2013 wordt dit vergoed vanuit een aantal aanvullende verzekeringen.
  • Loophulpmiddelen; De vergoeding voor eenvoudige loophulpmiddelen vervalt. Hieronder vallen krukken, loophulpen met drie of vier poten, looprekken, rollators en serveerwagens. Loopwagens en blindentaststokken blijven wel vergoed.
  • Verandering IVF-behandeling (in-vitrofertilisatie); Ook in 2013 blijven er maximaal drie IVF-behandelingen vergoed. Er zijn wel beperkingen. Bij de eerste en tweede poging tot in-vitrofertilisatie mag er bij vrouwen tot 38 jaar maar één embryo worden teruggeplaatst. Aan de derde poging zijn geen eisen gesteld. Vrouwen die 43 jaar of ouder zijn, krijgen géén vruchtbaarheidbevorderende behandeling meer vergoed.
  • Dieetadvisering; De basisverzekering vergoedt in 2013 ook dieetadvisering. Het gaat dan om voorlichting die met een medisch doel wordt gegeven over voeding en eetgewoonten. U krijgt maximaal drie behandeluren per kalenderjaar vergoed.
  • Mondzorg onder de 18 jaar; Vanaf 2013 is er geen leeftijdsgrens meer voor fluoridebehandelingen door de tandarts. Eerst lag die grens bij 6 jaar, maar kinderen krijgen steeds jonger een blijvend gebit. Daarom mag de behandeling ook eerder plaatsvinden.
  • UVB-lichtapparatuur; In 2013 wordt UVB lichttherapie vergoed bij ernstige psoriasis en ernstige vitiligo. In 2012 was hier geen vergoeding voor.
  • Brillenglazen voor kinderen; Ook brillenglazen voor kinderen worden vergoed. Uw kind mag dan niet ouder zijn dan 18 jaar en er moet een medische indicatie voor de bril zijn. U betaalt wel een eigen bijdrage. Die is € 53,50 per brillenglas, hetzelfde als voor de lenzen.
  • Programma's voor stoppen met roken; Programma's die hierbij helpen, worden vergoed in de basisverzekering. Hieronder vallen ook geneeskundige ingrepen en andere kleine behandelingen gecombineerd met medicijnen die u ondersteunen bij het veranderen van gedrag. U mag per kalenderjaar maximaal één programma volgen.
  • Geriatrische revalidatie; Revalidatiezorg voor kwetsbare ouderen na een ziekenhuisingreep wordt in 2013 vanuit de basisverzekering vergoed.
  • Hulpmiddelen in bruikleen; Hulpmiddelen in bruikleen werden in 2012 de eerste 26 weken vergoed uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Vanaf 1 januari 2013 worden ook de eerste 26 weken vergoed uit de basisverzekering.
  • Tweedelijns psychologische zorg; De eigen bijdrage voor tweedelijns psychologische zorg vervalt. U betaalt in 2013 geen eigen bijdrage meer voor behandelprogramma's en bij opname in een kliniek.
  • Eigen bijdrage gehoorapparaten; Hebt u een gehoorapparaat nodig en schaft u die zelf aan? Dan krijgt u 75% van de prijs vergoed. In 2012 was de maximum vergoeding € 509,50.


  Wijzigingen Basisverzekering 2012

  Per 1 januari 2012 gaat er het nodige veranderen aan de vastgestelde basisverzekering.

  Per 1 januari 2012 gelden de volgende nieuwe eigen bijdrages in de basisverzekering zorgverzekering:

  • Verhoging eigen risico van € 170 naar € 220;
  • Deel van medicijnkosten door verandering in vergoedingensysteem voor apothekers;
  • Deel van tandartskosten door verandering in vergoedingensysteem voor tandartsen;
  • Vergoeding van maximaal 5 behandelingen per jaar voor eerstelijns psychologische zorg;
  • Verhoging eigen bijdrage eerstelijns psychologische zorg van € 10 naar € 20 per behandeling;
  • Eigen bijdrage maximaal € 200 per persoon per kalenderjaar voor verzekerden van 18 jaar en ouder voor tweedelijns psychologische zorg;
  • Eigen bijdrage van € 145 per maand voor verzekerden van 18 jaar en ouder voor verblijf in een psychiatrische instelling.

  Per 1 januari 2012 worden de volgende vergoedingen niet langer vergoed vanuit de basisverzekering:
  • De eerste 20 behandelingen per aandoening voor fysiotherapie vanaf 18 jaar;
  • Maagzuurremmers voor niet-chronische aandoeningen;
  • Vergoeding van zelfstandige dieetadvisering door een diëtist;
  • Vergoeding voor een "stoppen met roken" programma.


  Wijzigingen Basisverzekering 2011

  Per 1 januari 2011 gaat er het nodige veranderen aan de vastgestelde basisverzekering.

  Per 1 januari 2011 wordt het vergoedingenpakket van de basisverzekering uitgebreid met:
  • Vergoeding voor cursussen stoppen met roken;
  • Vergoeding voor bekkentherapie in verband met urine incontinentie;
  • Vergoeding van de diagnose en behandeling van ernstige dyslexie voor kinderen van 10 jaar (dit was alleen voor kinderen van 7 t/m 9 jaar).

  Per 1 januari 2011 worden de volgende vergoedingen niet langer vergoed vanuit de basisverzekering:
  • Antidepressiva bij een aantal indicaties;
  • Tandarts vanaf 18 jaar;
  • Het trekken van een verstandskies door de kaakchirurg;
  • Anticonceptie vanaf 21 jaar.